Back

KSIĄŻKA – “Niedoskonała doskonałość”

(6 opinii klienta)

60,00

Książka “Niedoskonała doskonałość” to podróż po bezdrożach subtelnego spektrum autyzmu. To odkrywanie tajemnic, wyzwań, ale i wspaniałości dawnego zespołu Aspergera.

Spis treści

Przedmowa

Zespół Aspergera w ujęciu ICD-11

 1. Od czego wszystko się zaczęło?
 2. Niczym czapka niewidka, zespół Aspergera niby znika, a jednak zostaje

Co to jest neuroróżnorodność i jak się to ma do spektrum autyzmu?

 1. Czym jest neuroróżnorodność?
 2. Idea neuroróżnorodności

Tajemniczy mózg w spektrum autyzmu 

 1. Zagadki neuroanatomii spektrum autyzmu
 2. Zrozumieć neuroprzekaźniki w mózgu

Różnice i podobieństwa w spektrum autyzmu

 1. Różnorodność spektrum autyzmu
 2. Różnice i podobieństwa w różnych obrazach spektrum autyzmu

Symptomy łagodnej formy ASD, a więc co powinno nas zaniepokoić?

 1. Nie ma jednego obrazu klinicznego spektrum autyzmu
 2. Miej oczy szeroko otwarte, a więc co może cię zaniepokoić

Sprzeczności dotyczące spektrum autyzmu

 1. Spektrum autyzmu pełne rozbieżności

Proces diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

 1. Heterogeniczność spektrum autyzmu
 2. Wytyczne diagnostyczne
 3. Droga diagnostyczna
 4. Diagnostyka starszych dzieci i młodzieży
 5. Strach ma tylko wielkie oczy
 6. O czym należy pamiętać

Przedszkolak w spektrum autyzmu

 1. Wszystko zaczyna się już w przedszkolu
 2. Od czego zależy sukces?
 3. Umiejętność zabawy przedszkolaka, jako podstawa budowania relacji rówieśniczych
 4. Inkluzja – bezcenne oddziaływanie na dziecko w spektrum autyzmu
 5. Środowisko i przestrzeń uczenia się
 6. Nauka wyrażania prośby
 7. Nauka proszenia o przerwę
 8. Nauka czekania
 9. Przedszkolak w spektrum autyzmu z perspektywy nauczyciela

Uczeń w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

 1. Dziecko w spektrum autyzmu wysokofunkcjonujące w szkole ogólnodostępnej
 2. Co powinien wiedzieć każdy nauczyciel o spektrum autyzmu
 3. Rola nauczyciela ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Uczeń z subtelnym spektrum autyzmu w szkole masowej – karą czy wyzwaniem dla kadry pedagogicznej?

 1. Nietuzinkowa mieszanka społeczna w szkole
 2. Kadra pedagogiczna w szkole masowej
 3. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, czyli ten wspomagający
 4. Relacje z rodzicami z perspektywy nauczyciela
 5. A jak to jest w rzeczywistości – analiza badań własnych

Pedagog specjalny jako pomoc i wsparcie dla dziecka ze spektrum autyzmu i jego rodziny

 1. Słów kilka o pedagogu specjalnym
 2. Wskazówki pedagoga specjalnego w aspekcie ścieżki edukacyjnej
 3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)
 4. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFR)
 5. Pedagog specjalny jako czuły doradca rodzinny

Nauczyciele i rodzice powinni grać do jednej bramki

 1. Jak udane relacje rodziców i nauczycieli wpływają na dzieci ze spektrum autyzmu?
 2. Postawy nauczycieli wobec dzieci z ASD w szkole ogólnodostępnej
 3. Spektrum autyzmu z perspektywy rodzica
 4. Unikajmy goli samobójczych – współpracujmy

Satysfakcjonujące relacje rówieśnicze, czy wymuszona samotność

 1. Relacje z rówieśnikami
 2. Relacje rówieśnicze – kamień węgielny dla pewności siebie?
 3. Inny w klasie, czyli wspieranie relacji rówieśniczych
 4. Zagubienie wśród rówieśników to nie fikcja
 5. Bullying – przemoc rówieśnicza

Fenotypy spektrum autyzmu

 1. Szerokie rozumienie spektrum autyzmu
 2. Fenotyp męski i żeński spektrum autyzmu

Dziewczyny w łagodnym spektrum autyzmu były, są i będą

 1. Dziewczyny kontra chłopaki
 2. Unikalność dziewcząt w spektrum autyzmu
 3. Nie jest łatwo udawać kogoś, kim się nie jest

Społeczny kameleon, a więc o życiu w dwóch światach

 1. Co ma kameleon do autyzmu?
 2. Kamuflaż i maskowanie
 3. Konsekwencje noszenia maski normalności

Komunikacyjno – społeczny galimatias w subtelnym spektrum autyzmu 

 1. Czym jest komunikacja i jaką rolę odgrywa w kontaktach społecznych
 2. Kształtowanie systemu językowego
 3. Kompetencje komunikacyjne dziecka z subtelnym ASD
 4. Mowa i komunikacja
 5. Istota kompetencji społecznych
 6. Schody kompetencji społecznych w spektrum autyzmu
 7. Podłoże trudności w obszarze kompetencji społecznych
 8. Sekwencja instrukcji bezpośrednich kroków wsparcia kompetencji komunikacyjno -społecznych
 9. Wykluczenie społeczne a spektrum autyzmu
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Garść pomysłów dla terapeutów, we wspieraniu kompetencji komunikacyjno -społecznych 

 1. Planowanie wsparcia w obszarze kompetencji komunikacyjnych
 2. Planowanie wsparcia w obszarze kompetencji społecznych

To nasza normalność – spektrum autyzmu widziane oczyma rodziców

 1. Błądzą jak dzieci we mgle
 2. Diagnoza początkiem nowego
 3. Życie ze sobą a nie obok siebie
 4. Jestem rodzicem w spektrum autyzmu
 5. Z górki i pod górkę
 6. Jestem neurotypowym dzieckiem, a mam rodzica ze spektrum autyzmu
 7. Moje doświadczenia z rodzicem ze spektrum autyzmu

Mówić, czy nie mówić?

 1. Diagnoza nie jest tylko dla rodziców
 2. Im później tym gorzej
 3. Wolę wiedzieć, niż nie wiedzieć
 4. Za i przeciw ujawnianiu diagnozy
 5. Jak powiedzieć dziecku, że jest w spektrum autyzmu?

Towarzyski ekstrawertyk, czy samotny introwertyk w spektrum autyzmu 

 1. Różnice osobowości o typie introwersji i ekstrawersji
 2. Czy osoby w spektrum autyzmu są skrajnymi introwertykami?
 3. Różnice między spektrum autyzmu, a introwersją
 4. Bycie samotnym, czy przebywanie w samotności
 5. Wyzwania introwertyka w spektrum autyzmu
 6. Sztuczki, triki i uniki

Meltdown – odbezpieczony granat gwałtownych emocji

 1. Meltdown jako załamanie systemu nerwowego
 2. Shutdown – cichy kuzyn meltdownu
 3. Działania i strategie wobec załamań nerwowych
 4. Błędy wobec meltdownu

Autostymulacje – sposób na nudę, czy lekarstwo na stres?

 1. Co to właściwie jest autostymulacja?
 2. Podłoże autostymulacji w spektrum autyzmu
 3. Autostymulacje z perspektywy rodziców i nauczycieli
 4. Zachowania stereotypowe z perspektywy dziecka z ASD
 5. Fascynujące zainteresowania w spektrum autyzmu
 6. Powtarzające się pytania

Manipulator, czy ofiara manipulacji?

 1. Co to jest manipulacja?
 2. Czy osoba w spektrum autyzmu może być manipulatorem?
 3. Rodzaje manipulacji
 4. Cel manipulacji
 5. Czy osoba w spektrum autyzmu może być ofiarą manipulacji?
 6. Strategie antymanipulacyjne
 7. Kłamstwo czy myślenie życzeniowe?

Zmora dnia codziennego – funkcje wykonawcze

 1. Funkcje wykonawcze – ich istota i znaczenie
 2. Funkcje wykonawcze – koszmar osób ze spektrum autyzmu
 3. Zakłócenie zdolności do przetwarzania informacji w spektrum autyzmu
 4. Jak wspierać funkcje wykonawcze u osób w spektrum autyzmu?

Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym

 1. Istota zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym
 2. Rodzaje deficytów sensorycznych
 3. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 4. Kontekst zaburzeń motorycznych w spektrum autyzmu

Oswajamy ADHD

 1. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – istota zaburzenia
 2. Objawy i diagnostyka ADHD
 3. Życie ze spektrum autyzmu i ADHD jako paradoks
 4. Uniwersalne porady dla rodziców dziecka z współistniejącym ASD i ADHD

Zbuntowany, arogancki i złośliwy nastolatek w subtelnym spektrum autyzmu – czy na pewno?

 1. Czym są zaburzenia opozycyjno-buntownicze?
 2. Zachowania buntownicze w spektrum autyzmu
 3. Diagnoza i leczenie zachowań opozycyjno-buntowniczych w spektrum autyzmu
 4. Patologiczne unikanie żądań w subtelnym spektrum autyzmu

Wyzwania okresu dojrzewania w spektrum autyzmu

 1. Dojrzewanie w spektrum autyzmu, niczym roller coaster
 2. Jak przygotować dziecko z spektrum autyzmu do dojrzewania
 3. Kłótliwy i złośliwy nastolatek w spektrum autyzmu

Bardzo niespokojne dzieci z ASD

 1. O co chodzi z tym przerażającym lękiem?
 2. Behawioralne i emocjonalne objawy zaburzeń lękowych
 3. Rola rodziców w walce z lękiem
 4. Destrukcyjne sposoby radzenia sobie z lękiem

Depresja i obniżony nastrój u nastolatków w spektrum autyzmu

 1. Czym jest depresja?
 2. Życie na krawędzi lęku w spektrum autyzmu
 3. Czynniki psychospołeczne a ryzyko depresji
 4. Objawy przedmiotowe i podmiotowe depresji wśród młodzieży z ASD
 5. Szukanie pomocy to nie słabość

Inne współistniejące zaburzenia psychiczne w subtelnym spektrum autyzmu

 1. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)
 3. Schizofrenia
 4. Zespół Tourette’a

Niezwykli ludzie: zrozumienie syndromu sawanta

 1. Co to jest syndrom sawanta?
 2. Wyjątkowe osoby z wyjątkowym deficytem

Zaburzenia odżywiania a spektrum autyzmu

 1. Nietypowe zachowania żywieniowe
 2. Dlaczego osoby ze spektrum autyzmu są tak narażone na ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania?
 3. Anoreksja
 4. Bulimia
 5. Restrykcyjne zaburzenie przyjmowania pokarmu (ARFID)

Epilepsja a spektrum autyzmu

 1. Dwukierunkowe powiązania epilepsji i ASD
 2. Rodzaje napadów epileptycznych
 3. Historia kliniczna w spektrum i podejrzeniu padaczki

Orientacja seksualna, tożsamość płciowa i spektrum autyzmu

 1. Seksualność to natura, a nie temat tabu
 2. Różnorodność seksualna w spektrum autyzmu
 3. Spektrum autyzmu a seksualność
 4. Relacje intymne a spektrum autyzmu
 5. Jak wspierać edukację seksualną osób z ASD

Nie mam już siły – mam dość

 1. Samookaleczanie – odkryjmy te kary
 2. Co badania mówią na temat samookaleczeń i prób samobójczych w spektrum autyzmu?
 3. To moje błaganie o pomoc – słyszysz je?

Na zakończenie

Spis autorów

Bibliografia

Strony internetowe

Książka tej samej autorki

Łącznie 451 stron wiadomości

Kategorie: ,

NOWA KSIĄŻKA

“NIEDOSKONAŁA DOSKONAŁOŚĆ”


Najnowsza publikacja jest kontynuacją książki pt. “Puzzle autyzmu – jak je ułożyć?”. Tym razem książka w całości została poświęcona dzieciom i młodzieży oraz młodym osobom dorosłym w spektrum autyzmu, u których objawy i trudności są łagodniejsze. Mimo że w klasyfikacji ICD-11, znika nazwa – zespół Aspergera, nie oznacza, że nie będziemy diagnozować takich osób.

Książka jest skierowana głównie do rodziców, nauczycieli, terapeutów i specjalistów.

Jej celem jest przybliżyć Wam, wyjaśnić i  pomóc zrozumieć osoby z ASD bez niepełnosprawności  intelektualnej, z dobrymi kompetencjami językowymi, a jednak z trudnościami w życiu codziennym. Funkcjonuje wiele błędnych przekonań, nieprawdziwych informacji, na temat osób z subtelnym spektrum (niektórym nie pasuje to określenia, a ja go używam dla wskazania, że chodzi o osoby z dawnym ZA). Te mity są krzywdzące i niesprawiedliwe. Jednocześnie coraz więcej dzieci jest diagnozowanych pod kątem ASD, które trafiają do placówek edukacyjnych. Książka powstała przy  aktywnym udziale samych osób w spektrum autyzmu, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami.

Ta książka nie jest wykładem naukowym, tych jest całe mnóstwo na rynku wydawniczym. Ta publikacja to kawałek mnie i mojej  praktyki zawodowej. “Niedoskonała doskonałość” to książka o dzieciach i osobach w spektrum autyzmu, którzy są integralną częścią świata, społeczeństwa i rzeczywistości. To książka o nich i dla nich oraz dla ich rodziców, rodzeństwa i nauczycieli, by uświadomić  wszystkim, że “inne postrzeganie świata, nie znaczy że jest gorsze”. Książka rozbudza empatię wśród społeczeństwa neurotypowego, które zbyt często zarzuca brak empatii osobom z ASD. Akceptacja, zrozumienie i wsparcie tego potrzeba osobom w spektrum autyzmu, a ta książka pomaga to zrozumieć światu neurotypowemu.

Podobnie jak pierwsza książka także i ta już w tytule skłania do refleksji. Nieprzypadkowo taki tytuł.

Niedoskonałość dla świata neurotypowego oznacza wadę, usterkę, awarię, nierzetelność, feler. Jednocześnie ta niedoskonałość to także element istoty ludzkiej, człowieczeństwa. To coś niezwykle prawdziwego. Motywuje nas do rozwoju i zmiany tego, co nie do końca nas zadowala i przede wszystkim do akceptacji tego, czego zmienić nie chcemy, a właściwie nie możemy, bo nie mamy na to wpływu.

Doskonałość z kolei to coś nienagannego, bezproblemowego, dopracowanego w każdym szczególe. Doskonałość to codzienna praca nad sobą, każdego dnia bez porównywania się z kimkolwiek. Doskonałość nie oznacza bycie nieomylnym, to motywacja do pracy nad sobą, by stawać się lepszym, a nie najlepszym człowiekiem. Dla rodziców dzieci ze spektrum są one właśnie doskonałe, choć pewne niedoskonałości są dla nich wyzwaniem.

Mimo kontrowersyjnego tytułu, mam nadzieję, że samo wnętrze książki Was zainteresuje, a co najważniejsze uświadomi z czym na codzień mierzą się wspaniałe i wyjątkowe osoby ze spektrum autyzmu.

Liczę, że czytając tę książkę, Twój lęk, obawy i niepewność zdecydowanie osłabną, a Ty  poczujesz, że możesz jeszcze dużo zrobić dla i z osobami w spektrum autyzmu. Otwórz swe serce, oczy i uszy, a zobaczysz, że świat nie jest szary – jest kolorowy. To co inne, nie musi być gorsze, a osoby w spektrum autyzmu tyle mają trudności i deficytów, ile widzą w nich inni. A Ty ile widzisz tych trudności?

 

WAŻNE informacje dotyczące wysyłki:

 • Wysyłka  Paczka Orlen koszt 12 zł, do podanego przez Państwa punktu, informację proszę podać w adnotacjach do zamównienia. W przypadku braku informacj,  wysyłamy do najbliższego  naszym zdaniem punktu od miejsca zamieszkania.

 • Wysyłka kurierska Pocztą Polską koszt 12 zł.

Przy zamówieniu do UK proszę najpierw o kontakt mailowy: info@puzzleszkolenia.eu

6 opinii dla KSIĄŻKA – “Niedoskonała doskonałość”

 1. Awatar użytkownika

  Ulka Ul (zweryfikowany)

  Zaczęłam czytać. I jak zawsze jestem pod wrażeniem podejścia do tematu, szerokim spojrzeniem i wspaniałym językiem. Dziękuję:-)

 2. Awatar użytkownika

  Alicja (zweryfikowany)

  Pani Magdo czytam, a wręcz chłonne Pani książkę. Bardzo dziękuję, że pisze Pani zrozumiałe, rzeczowo przy tak duże dawce wiedzy. A do tego czuję, że książka jest napisana z sercem, sympatią do czytelnika. Dziękuję. Wiem, że to będzie moja “biblia” wiedzy i pomoc w codziennych wyzwaniach . Gratuluję ❤️❤️❤️

 3. Awatar użytkownika

  Natalia Popielewska (zweryfikowany)

  To druga książka od pani Magdy. Bez większego zaskoczenia – REWELACJA, oczywiście nie mogło być inaczej. Pisze Pani tak po ludzku i dla ludzi, dla zwykłych ludzi. Pozycja o zespole Aspergera pięknie i niezwykle szczegółowo ujmuje aspekt dziewczynek z ASD, który jest mi bliski. To najlepsza pozycja w tym zakresie na rynku dla mnie. Polecam i dziękuję!

 4. agnieszka.liskowska (zweryfikowany)

  Niesamowite kompendium wiedzy!
  Rozdział o funkcjonowaniu mózgu to mistrzostwo przekazu wiedzy w języku przystępnym nawet dla rodziców. I jakże potrzebny! Jestem pod ogromnym wrażeniem całości – książka to majstersztyk, a Pani Magda to kobieca wersja Tonnego Attwooda! Gratuluję!

 5. Awatar użytkownika

  Gosia W. (zweryfikowany)

  Niedawno natrafiłam na Panią Magdę i jej FB, ale jak trafiłam to już zostałam. Książka przerosła moje najgłębsze oczekiwania. Porusza mega trudne tematy w sposób prosty i zrozumiały. Szczególnie jestem wdzięczna za rozdziały o dziewczynkach i nastolatkach, te pomogły mi potwierdzić, że moja córka ma trudności, a nie jest to moje szaleństwo. Tak po ludzku, tak zwyczajnie o rzeczach nieoczywistych Pani pisze. Dziękuję i czekam na więcej.

 6. Awatar użytkownika

  Anna Cz. (zweryfikowany)

  Rzadko wystawiam opinie, ale tym razem uznałam, że powinnam. Książki Pani Magdy to źródło wiedzy, mądrości życiowych, porad na już i na jutro. To są publikacje, z którymi każdy rodzic dziecka z autyzmem i nauczyciel powinien się zapoznać. Te książki to takie światło w tunelu ciemności autyzmu. Polecam i powtarzam – MUST HAVE!!!!!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *