Back

KSIĄŻKA – “Niedoskonała doskonałość”

(56 opinii klienta)

60,00

Książka “Niedoskonała doskonałość” to podróż po bezdrożach subtelnego spektrum autyzmu. To odkrywanie tajemnic, wyzwań, ale i wspaniałości dawnego zespołu Aspergera.

Spis treści

Przedmowa

Zespół Aspergera w ujęciu ICD-11

 1. Od czego wszystko się zaczęło?
 2. Niczym czapka niewidka, zespół Aspergera niby znika, a jednak zostaje

Co to jest neuroróżnorodność i jak się to ma do spektrum autyzmu?

 1. Czym jest neuroróżnorodność?
 2. Idea neuroróżnorodności

Tajemniczy mózg w spektrum autyzmu 

 1. Zagadki neuroanatomii spektrum autyzmu
 2. Zrozumieć neuroprzekaźniki w mózgu

Różnice i podobieństwa w spektrum autyzmu

 1. Różnorodność spektrum autyzmu
 2. Różnice i podobieństwa w różnych obrazach spektrum autyzmu

Symptomy łagodnej formy ASD, a więc co powinno nas zaniepokoić?

 1. Nie ma jednego obrazu klinicznego spektrum autyzmu
 2. Miej oczy szeroko otwarte, a więc co może cię zaniepokoić

Sprzeczności dotyczące spektrum autyzmu

 1. Spektrum autyzmu pełne rozbieżności

Proces diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

 1. Heterogeniczność spektrum autyzmu
 2. Wytyczne diagnostyczne
 3. Droga diagnostyczna
 4. Diagnostyka starszych dzieci i młodzieży
 5. Strach ma tylko wielkie oczy
 6. O czym należy pamiętać

Przedszkolak w spektrum autyzmu

 1. Wszystko zaczyna się już w przedszkolu
 2. Od czego zależy sukces?
 3. Umiejętność zabawy przedszkolaka, jako podstawa budowania relacji rówieśniczych
 4. Inkluzja – bezcenne oddziaływanie na dziecko w spektrum autyzmu
 5. Środowisko i przestrzeń uczenia się
 6. Nauka wyrażania prośby
 7. Nauka proszenia o przerwę
 8. Nauka czekania
 9. Przedszkolak w spektrum autyzmu z perspektywy nauczyciela

Uczeń w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

 1. Dziecko w spektrum autyzmu wysokofunkcjonujące w szkole ogólnodostępnej
 2. Co powinien wiedzieć każdy nauczyciel o spektrum autyzmu
 3. Rola nauczyciela ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Uczeń z subtelnym spektrum autyzmu w szkole masowej – karą czy wyzwaniem dla kadry pedagogicznej?

 1. Nietuzinkowa mieszanka społeczna w szkole
 2. Kadra pedagogiczna w szkole masowej
 3. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, czyli ten wspomagający
 4. Relacje z rodzicami z perspektywy nauczyciela
 5. A jak to jest w rzeczywistości – analiza badań własnych

Pedagog specjalny jako pomoc i wsparcie dla dziecka ze spektrum autyzmu i jego rodziny

 1. Słów kilka o pedagogu specjalnym
 2. Wskazówki pedagoga specjalnego w aspekcie ścieżki edukacyjnej
 3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)
 4. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFR)
 5. Pedagog specjalny jako czuły doradca rodzinny

Nauczyciele i rodzice powinni grać do jednej bramki

 1. Jak udane relacje rodziców i nauczycieli wpływają na dzieci ze spektrum autyzmu?
 2. Postawy nauczycieli wobec dzieci z ASD w szkole ogólnodostępnej
 3. Spektrum autyzmu z perspektywy rodzica
 4. Unikajmy goli samobójczych – współpracujmy

Satysfakcjonujące relacje rówieśnicze, czy wymuszona samotność

 1. Relacje z rówieśnikami
 2. Relacje rówieśnicze – kamień węgielny dla pewności siebie?
 3. Inny w klasie, czyli wspieranie relacji rówieśniczych
 4. Zagubienie wśród rówieśników to nie fikcja
 5. Bullying – przemoc rówieśnicza

Fenotypy spektrum autyzmu

 1. Szerokie rozumienie spektrum autyzmu
 2. Fenotyp męski i żeński spektrum autyzmu

Dziewczyny w łagodnym spektrum autyzmu były, są i będą

 1. Dziewczyny kontra chłopaki
 2. Unikalność dziewcząt w spektrum autyzmu
 3. Nie jest łatwo udawać kogoś, kim się nie jest

Społeczny kameleon, a więc o życiu w dwóch światach

 1. Co ma kameleon do autyzmu?
 2. Kamuflaż i maskowanie
 3. Konsekwencje noszenia maski normalności

Komunikacyjno – społeczny galimatias w subtelnym spektrum autyzmu 

 1. Czym jest komunikacja i jaką rolę odgrywa w kontaktach społecznych
 2. Kształtowanie systemu językowego
 3. Kompetencje komunikacyjne dziecka z subtelnym ASD
 4. Mowa i komunikacja
 5. Istota kompetencji społecznych
 6. Schody kompetencji społecznych w spektrum autyzmu
 7. Podłoże trudności w obszarze kompetencji społecznych
 8. Sekwencja instrukcji bezpośrednich kroków wsparcia kompetencji komunikacyjno -społecznych
 9. Wykluczenie społeczne a spektrum autyzmu
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Garść pomysłów dla terapeutów, we wspieraniu kompetencji komunikacyjno -społecznych 

 1. Planowanie wsparcia w obszarze kompetencji komunikacyjnych
 2. Planowanie wsparcia w obszarze kompetencji społecznych

To nasza normalność – spektrum autyzmu widziane oczyma rodziców

 1. Błądzą jak dzieci we mgle
 2. Diagnoza początkiem nowego
 3. Życie ze sobą a nie obok siebie
 4. Jestem rodzicem w spektrum autyzmu
 5. Z górki i pod górkę
 6. Jestem neurotypowym dzieckiem, a mam rodzica ze spektrum autyzmu
 7. Moje doświadczenia z rodzicem ze spektrum autyzmu

Mówić, czy nie mówić?

 1. Diagnoza nie jest tylko dla rodziców
 2. Im później tym gorzej
 3. Wolę wiedzieć, niż nie wiedzieć
 4. Za i przeciw ujawnianiu diagnozy
 5. Jak powiedzieć dziecku, że jest w spektrum autyzmu?

Towarzyski ekstrawertyk, czy samotny introwertyk w spektrum autyzmu 

 1. Różnice osobowości o typie introwersji i ekstrawersji
 2. Czy osoby w spektrum autyzmu są skrajnymi introwertykami?
 3. Różnice między spektrum autyzmu, a introwersją
 4. Bycie samotnym, czy przebywanie w samotności
 5. Wyzwania introwertyka w spektrum autyzmu
 6. Sztuczki, triki i uniki

Meltdown – odbezpieczony granat gwałtownych emocji

 1. Meltdown jako załamanie systemu nerwowego
 2. Shutdown – cichy kuzyn meltdownu
 3. Działania i strategie wobec załamań nerwowych
 4. Błędy wobec meltdownu

Autostymulacje – sposób na nudę, czy lekarstwo na stres?

 1. Co to właściwie jest autostymulacja?
 2. Podłoże autostymulacji w spektrum autyzmu
 3. Autostymulacje z perspektywy rodziców i nauczycieli
 4. Zachowania stereotypowe z perspektywy dziecka z ASD
 5. Fascynujące zainteresowania w spektrum autyzmu
 6. Powtarzające się pytania

Manipulator, czy ofiara manipulacji?

 1. Co to jest manipulacja?
 2. Czy osoba w spektrum autyzmu może być manipulatorem?
 3. Rodzaje manipulacji
 4. Cel manipulacji
 5. Czy osoba w spektrum autyzmu może być ofiarą manipulacji?
 6. Strategie antymanipulacyjne
 7. Kłamstwo czy myślenie życzeniowe?

Zmora dnia codziennego – funkcje wykonawcze

 1. Funkcje wykonawcze – ich istota i znaczenie
 2. Funkcje wykonawcze – koszmar osób ze spektrum autyzmu
 3. Zakłócenie zdolności do przetwarzania informacji w spektrum autyzmu
 4. Jak wspierać funkcje wykonawcze u osób w spektrum autyzmu?

Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym

 1. Istota zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym
 2. Rodzaje deficytów sensorycznych
 3. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 4. Kontekst zaburzeń motorycznych w spektrum autyzmu

Oswajamy ADHD

 1. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – istota zaburzenia
 2. Objawy i diagnostyka ADHD
 3. Życie ze spektrum autyzmu i ADHD jako paradoks
 4. Uniwersalne porady dla rodziców dziecka z współistniejącym ASD i ADHD

Zbuntowany, arogancki i złośliwy nastolatek w subtelnym spektrum autyzmu – czy na pewno?

 1. Czym są zaburzenia opozycyjno-buntownicze?
 2. Zachowania buntownicze w spektrum autyzmu
 3. Diagnoza i leczenie zachowań opozycyjno-buntowniczych w spektrum autyzmu
 4. Patologiczne unikanie żądań w subtelnym spektrum autyzmu

Wyzwania okresu dojrzewania w spektrum autyzmu

 1. Dojrzewanie w spektrum autyzmu, niczym roller coaster
 2. Jak przygotować dziecko z spektrum autyzmu do dojrzewania
 3. Kłótliwy i złośliwy nastolatek w spektrum autyzmu

Bardzo niespokojne dzieci z ASD

 1. O co chodzi z tym przerażającym lękiem?
 2. Behawioralne i emocjonalne objawy zaburzeń lękowych
 3. Rola rodziców w walce z lękiem
 4. Destrukcyjne sposoby radzenia sobie z lękiem

Depresja i obniżony nastrój u nastolatków w spektrum autyzmu

 1. Czym jest depresja?
 2. Życie na krawędzi lęku w spektrum autyzmu
 3. Czynniki psychospołeczne a ryzyko depresji
 4. Objawy przedmiotowe i podmiotowe depresji wśród młodzieży z ASD
 5. Szukanie pomocy to nie słabość

Inne współistniejące zaburzenia psychiczne w subtelnym spektrum autyzmu

 1. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)
 3. Schizofrenia
 4. Zespół Tourette’a

Niezwykli ludzie: zrozumienie syndromu sawanta

 1. Co to jest syndrom sawanta?
 2. Wyjątkowe osoby z wyjątkowym deficytem

Zaburzenia odżywiania a spektrum autyzmu

 1. Nietypowe zachowania żywieniowe
 2. Dlaczego osoby ze spektrum autyzmu są tak narażone na ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania?
 3. Anoreksja
 4. Bulimia
 5. Restrykcyjne zaburzenie przyjmowania pokarmu (ARFID)

Epilepsja a spektrum autyzmu

 1. Dwukierunkowe powiązania epilepsji i ASD
 2. Rodzaje napadów epileptycznych
 3. Historia kliniczna w spektrum i podejrzeniu padaczki

Orientacja seksualna, tożsamość płciowa i spektrum autyzmu

 1. Seksualność to natura, a nie temat tabu
 2. Różnorodność seksualna w spektrum autyzmu
 3. Spektrum autyzmu a seksualność
 4. Relacje intymne a spektrum autyzmu
 5. Jak wspierać edukację seksualną osób z ASD

Nie mam już siły – mam dość

 1. Samookaleczanie – odkryjmy te kary
 2. Co badania mówią na temat samookaleczeń i prób samobójczych w spektrum autyzmu?
 3. To moje błaganie o pomoc – słyszysz je?

Na zakończenie

Spis autorów

Bibliografia

Strony internetowe

Książka tej samej autorki

Łącznie 451 stron wiadomości

-
+

KSIĄŻKA

“NIEDOSKONAŁA DOSKONAŁOŚĆ”

Ponad 2000 egzemplarzy trafiło do Waszych rąk – dziękujemy!


Najnowsza publikacja jest kontynuacją książki pt. “Puzzle autyzmu – jak je ułożyć?”. Tym razem książka w całości została poświęcona dzieciom i młodzieży oraz młodym osobom dorosłym w spektrum autyzmu, u których objawy i trudności są łagodniejsze. Mimo że w klasyfikacji ICD-11, znika nazwa – zespół Aspergera, nie oznacza, że nie będziemy diagnozować takich osób.

Książka jest skierowana głównie do rodziców, nauczycieli, terapeutów i specjalistów.

Jej celem jest przybliżyć Wam, wyjaśnić i  pomóc zrozumieć osoby z ASD bez niepełnosprawności  intelektualnej, z dobrymi kompetencjami językowymi, a jednak z trudnościami w życiu codziennym. Funkcjonuje wiele błędnych przekonań, nieprawdziwych informacji, na temat osób z subtelnym spektrum (niektórym nie pasuje to określenia, a ja go używam dla wskazania, że chodzi o osoby z dawnym ZA). Te mity są krzywdzące i niesprawiedliwe. Jednocześnie coraz więcej dzieci jest diagnozowanych pod kątem ASD, które trafiają do placówek edukacyjnych. Książka powstała przy  aktywnym udziale samych osób w spektrum autyzmu, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami.

Ta książka nie jest wykładem naukowym, tych jest całe mnóstwo na rynku wydawniczym. Ta publikacja to kawałek mnie i mojej  praktyki zawodowej. “Niedoskonała doskonałość” to książka o dzieciach i osobach w spektrum autyzmu, którzy są integralną częścią świata, społeczeństwa i rzeczywistości. To książka o nich i dla nich oraz dla ich rodziców, rodzeństwa i nauczycieli, by uświadomić  wszystkim, że “inne postrzeganie świata, nie znaczy że jest gorsze”. Książka rozbudza empatię wśród społeczeństwa neurotypowego, które zbyt często zarzuca brak empatii osobom z ASD. Akceptacja, zrozumienie i wsparcie tego potrzeba osobom w spektrum autyzmu, a ta książka pomaga to zrozumieć światu neurotypowemu.

Podobnie jak pierwsza książka także i ta już w tytule skłania do refleksji. Nieprzypadkowo taki tytuł.

Niedoskonałość dla świata neurotypowego oznacza wadę, usterkę, awarię, nierzetelność, feler. Jednocześnie ta niedoskonałość to także element istoty ludzkiej, człowieczeństwa. To coś niezwykle prawdziwego. Motywuje nas do rozwoju i zmiany tego, co nie do końca nas zadowala i przede wszystkim do akceptacji tego, czego zmienić nie chcemy, a właściwie nie możemy, bo nie mamy na to wpływu.

Doskonałość z kolei to coś nienagannego, bezproblemowego, dopracowanego w każdym szczególe. Doskonałość to codzienna praca nad sobą, każdego dnia bez porównywania się z kimkolwiek. Doskonałość nie oznacza bycie nieomylnym, to motywacja do pracy nad sobą, by stawać się lepszym, a nie najlepszym człowiekiem. Dla rodziców dzieci ze spektrum są one właśnie doskonałe, choć pewne niedoskonałości są dla nich wyzwaniem.

Mimo kontrowersyjnego tytułu, mam nadzieję, że samo wnętrze książki Was zainteresuje, a co najważniejsze uświadomi z czym na codzień mierzą się wspaniałe i wyjątkowe osoby ze spektrum autyzmu.

Liczę, że czytając tę książkę, Twój lęk, obawy i niepewność zdecydowanie osłabną, a Ty  poczujesz, że możesz jeszcze dużo zrobić dla i z osobami w spektrum autyzmu. Otwórz swe serce, oczy i uszy, a zobaczysz, że świat nie jest szary – jest kolorowy. To co inne, nie musi być gorsze, a osoby w spektrum autyzmu tyle mają trudności i deficytów, ile widzą w nich inni. A Ty ile widzisz tych trudności?

 

WAŻNE informacje dotyczące wysyłki:

Wysyłka w ciągu 5 dni roboczych!!!

 • Wysyłka  Paczka Orlen koszt 12 zł, do wybranego przez Państwa punktu.

 • Wysyłka kurierska Pocztą Polską koszt 12 zł.

Przy zamówieniu do UK proszę najpierw o kontakt mailowy: info@puzzleszkolenia.eu

56 opinii dla KSIĄŻKA – “Niedoskonała doskonałość”

 1. Awatar użytkownika

  Ulka Ul (zweryfikowany)

  Zaczęłam czytać. I jak zawsze jestem pod wrażeniem podejścia do tematu, szerokim spojrzeniem i wspaniałym językiem. Dziękuję:-)

 2. Awatar użytkownika

  Alicja (zweryfikowany)

  Pani Magdo czytam, a wręcz chłonne Pani książkę. Bardzo dziękuję, że pisze Pani zrozumiałe, rzeczowo przy tak duże dawce wiedzy. A do tego czuję, że książka jest napisana z sercem, sympatią do czytelnika. Dziękuję. Wiem, że to będzie moja “biblia” wiedzy i pomoc w codziennych wyzwaniach . Gratuluję ❤️❤️❤️

 3. Awatar użytkownika

  Natalia Popielewska (zweryfikowany)

  To druga książka od pani Magdy. Bez większego zaskoczenia – REWELACJA, oczywiście nie mogło być inaczej. Pisze Pani tak po ludzku i dla ludzi, dla zwykłych ludzi. Pozycja o zespole Aspergera pięknie i niezwykle szczegółowo ujmuje aspekt dziewczynek z ASD, który jest mi bliski. To najlepsza pozycja w tym zakresie na rynku dla mnie. Polecam i dziękuję!

 4. agnieszka.liskowska (zweryfikowany)

  Niesamowite kompendium wiedzy!
  Rozdział o funkcjonowaniu mózgu to mistrzostwo przekazu wiedzy w języku przystępnym nawet dla rodziców. I jakże potrzebny! Jestem pod ogromnym wrażeniem całości – książka to majstersztyk, a Pani Magda to kobieca wersja Tonnego Attwooda! Gratuluję!

 5. Awatar użytkownika

  Gosia W. (zweryfikowany)

  Niedawno natrafiłam na Panią Magdę i jej FB, ale jak trafiłam to już zostałam. Książka przerosła moje najgłębsze oczekiwania. Porusza mega trudne tematy w sposób prosty i zrozumiały. Szczególnie jestem wdzięczna za rozdziały o dziewczynkach i nastolatkach, te pomogły mi potwierdzić, że moja córka ma trudności, a nie jest to moje szaleństwo. Tak po ludzku, tak zwyczajnie o rzeczach nieoczywistych Pani pisze. Dziękuję i czekam na więcej.

 6. Awatar użytkownika

  Anna Cz. (zweryfikowany)

  Rzadko wystawiam opinie, ale tym razem uznałam, że powinnam. Książki Pani Magdy to źródło wiedzy, mądrości życiowych, porad na już i na jutro. To są publikacje, z którymi każdy rodzic dziecka z autyzmem i nauczyciel powinien się zapoznać. Te książki to takie światło w tunelu ciemności autyzmu. Polecam i powtarzam – MUST HAVE!!!!!

 7. Gosia Wojewoda

  Mam i ja. Polecam i zachęcam to przeczytania. Warto!

 8. Justyna R.

  Jestem nauczycielem i po raz pierwszy mam ucznia z ZA, jest ciężko. Książka pozwoliła mi poukładać siebie i moją prace. Właśnie kupiłam pierwszą książkę “Puzzle autyzmu…”, aby wiedzieć więcej. Polecam wszystkim nauczycielom. Bardzo dziękuję.

 9. Aga Marszał

  Rewelacyjna, przystępna, pełna empatii i zrozumienie pozycja o dzieciach i nastolatkach z zespołem Aspergera. Prowadzi przez nieoczywistości spektrum, otwiera oczy i serce. Dziękuję i polecam!

 10. Bogumiła

  Każda z pozostałych opinii jest prawdą. Książka jest jedną z najlepszych na rynku jeśli idzie o zespół Aspergera. Jej mocą jest to, że każdy – rodzic, nauczyciel, dziadkowie, terapeuci dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy, a co najważniejsze dostana gotowe rozwiązania. Polecam!

 11. Aśka

  Kupiłam 3 egzemplarze, by dać w prezencie wychowawczyni syna oraz teściowej. Książka przeciera szlaki, otwiera oczy i pokazuje jak wiele jest do zrobienia, a wszystko zależy od nas – rodziców, nauczycieli i społeczeństwa. Trzeba się w nią wczytać i postarać się zrozumieć. Polecem!

 12. Ania

  Zakupiłam obie książki, które dla mnie są kontynuacją. Serdecznie polecam, naprawdę warto.

 13. Arletta

  Posiadam obie książki. Polecam każdą z nich i podpisuję się pod wszystkimi innymi opiniami.

 14. Awatar użytkownika

  Renata z Grudziądza (zweryfikowany)

  Dopiero w sierpniu odkryłam przestrzeń stworzona przez panią Magdę. Dziękuję za nią, tu czuję się wysłuchana i wsparta. Książka “Niedoskonała doskonałość” traktuje o zespole Aspergera od objawów we wczesnym dzieciństwie, aż po trudności w dorosłym życiu. Dla mnie cenne są informacje o dziewczynkach, które system edukacji i zdrowia w Polsce lekceważy, nie dając właściwej pomocy. Książka pomaga zidentyfikować właśnie te dziewczynki, które chowają się przed diagnozą. To mój drogowskaz. Dziękuję.

 15. Awatar użytkownika

  Kasia T. (zweryfikowany)

  Kupiłam obie książki pani Magdy. Najpierw należy przeczytać “Puzzle autyzmu – jak je ułożyć”, a dopiero potem “Niedoskonałą doskonałość”. Są ze sobą powiązane i uzupełniają się. Obie są bogactwem wiedzy na temat spektrum autyzmu. Każdy znajdzie coś dla siebie: rodzice – wiedzę i porady, nauczyciele – kompetencje do pracy z dzieckiem, a same osoby w spektrum – zrozumienie. Polecam i dziękuję!

 16. Kajtek

  Hmm jakbym czytał o sobie. Dzięki książce poznałem punkt widzenia innych osób z ZA. Bezcenne.

 17. Beata Mazur

  Rewelacyjna pozycja. Rozwiewa wątpliwości i podrzuca podpowiedzi oraz rozwiązania. Jeśli masz kontakt z osobą z zespołem Aspergera, to musi przeczytać tę książkę. Polecam!

 18. Awatar użytkownika

  Agnieszka Kania (zweryfikowany)

  Mam i ja. Podrzucam ją wszystkim w rodzinie, aby zrozumieli z czym mierzy się dziecko ze spektrum. Ta książka zwyczajnie, normalnie, prosto i po ludzku tłumaczy wszystko. Po prostu musisz ją mieć.

 19. Olcia

  Już wiele zostało napisane o książce. Ja dodam tylko MUSISZ JĄ MIEĆ!

 20. Marzanna B.

  Kupiłam łącznie 6 książek, które ofiarowałam w prezencie szkolnej bibliotece, moim teściom, rodzicom, siostrze i szwagierce. Po co? Aby otworzyć im wszystkim oczy i wyleczyć ze znieczulicy. Ich nieakceptowalna postawa wobec dzieci ze spektrum autyzmu jest porażająca. Może dzięki lekturze obu książek pani Magdy zrozumieją i przestaną głupio gadać.

 21. Asia L.

  Kupiliśmy z mężem obie pozycje napisane przez Panią Magdę. Obie książki to bezprecedensowy przewodnik po spektrum dla rodziców i nauczycieli. Książki powinny być promowane i rozpowszechniane wszędzie, gdzie się da. Pomagają zrozumieć. Fantastyczne! Kup koniecznie!

 22. Awatar użytkownika

  Magda Gaj (zweryfikowany)

  Posiadam obie książki. Dobrze, że zostały napisane, bo są jedynym jak dla mnie wiarygodnym źródłem informacji, a co najważniejsze czerpię z nich energię i siłę. Wielu terapeutów mówi i pisze o spektrum autyzmu, niestety głównie kierując swoje treści do terapeutów. Te pozycje jak i sama Pani Magda dba o nas – rodziców i nasze dzieci. Jej pasja, prostota mówienia o rzeczach trudnych jak plastrem na duszę dla nas rodziców. Dziękuję

 23. Awatar użytkownika

  Gosia R. (zweryfikowany)

  Posiadam obie książki. Obie są wspaniałe. Wprowadzają w świat akceptacji, tolerancji i zrozumienia spektrum autyzmu. Uwzględniają dzieci, rodziców, nauczycieli, tłumacząc o co chodzi z tym autyzmem. Dziękuję za pani działalność na rzecz osób w spektrum autyzmu. Polecam!

 24. Aneta A.

  Posiadam obie książki. Zalecam zapoznać się z obiema. To chyba jedyne publikacje na rynku, które traktują spektrum autyzmu po ludzku, a przy tym wyjaśniają zawiłości w prosty i przystępny sposób. Niezwykłe jest to, że w książce zawarto perspektywy samych ludzi w spektrum, to jak oni czują i jak to widzą. Polecam.

 25. Ania

  Napiszę tylko tyle – jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku, uczniowi przeczytaj KONIECZNIE obie książki. Gwarantuję poziom Twojej wiedzy i umiejętności radykalnie wzrośnie. Polecam!!!

 26. Julia

  Jestem szczęśliwą posiadaczką obu książek. Mam też to szczęście, że na żywo na szkoleniu w Warszawie spotkałam panią Magdę. Obie książki to esencja wiedzy o spektrum. To nie zwykłe opisanie czym jest to zaburzenie, to wskazanie jak z szacunkiem, zrozumieniem rozwijać potencjał dzieci z ASD. Nurt rozwojowy jaki pani Magda głosi i opisuje w książkach daje nadzieje rodzicom, nauczycielom. Jednak nade wszystko pokazuje, że dzieci ze spektrum są także dziećmi, które potrzebują większej uwagi i spersonalizowanego podejścia. Wielki szacunek.

 27. Grażyna G.

  Jestem mamą dziecka z ZA. Mój syn uzyskał diagnozę jako 13-latek. Mamy całą masę problemów, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Po przeczytaniu “Niedoskonałej doskonałości” wiem, że wiele rzeczy było widocznych w dzieciństwie, co widziałam, ale nie wiedziałam, że to może być spektrum autyzmu. Dlaczego wcześniej tak książka się nie ukazała? Publikacja pani Magdy czarno na białym pokazuje niuansy w zachowaniu dzieci, które są wskaźnikiem do co najmniej obserwacji. Każdy rodzic powinien się z nią zapoznać, aby nie przezywać załamań w życiu nastoletnim swoich dzieci.

 28. Robert

  Przeczytałem obie książki. Po “Puzzle autyzmu…” sięgnąłem, bo żona mi poleciła (dobrze zrobiła). “Niedoskonałą doskonałość” przeczytałem z własnej ciekawości. Teraz mam niedosyt. Chcę więcej.

 29. Ania M.

  Posiadam obie książki autorki i regularnie śledzę konto na Youtube. Nikt nigdy nie mówił o spektrum tak jasno i przejrzyście, a przy tym z tak ogromna pasją i szacunkiem do dzieci i młodzieży w spektrum. Książki są absolutnym MUST HAVE dla każdego, kto ma kontakt z osobami z autyzmem. Polecam.

 30. Roma R.

  Dwa lata temu przeczytałam pierwszą książkę i byłam zachwycona. Teraz udało mi zapoznać z drugą. Ciężko mi powiedzieć, która wniosła więcej w moje postrzeganie spektrum autyzmu. Obie są godne polecenia i obie na pewno warto przeczytać. Polecam w 100%.

 31. Patrycja Gajewska

  Dzięki wiedzy jaką pozyskałam z tej książki, dzięki szczegółowemu opisowi subtelnych objawów u dziewczynek, otworzyłam oczy na odmienność mojej 3-letniej córki. Diagnozy nadal nie mamy, ale ja wiem co mam robić. Pani Magdo uratowała mnie Pani i moją iskierkę. Dziękuję!

 32. Justyna Popiel

  Publikacja jest absolutnym MUST HAVE dla rodziców i nauczycieli dzieci z zespołem Aspergera. Uczy i uwrażliwia. Zapoznając się z tą książką lepiej rozumiesz niuanse codzienności zespołu Aspergera. Musisz ją przeczytać!

 33. Irena Leszczyńska

  Książkę odkryłam przypadkiem u koleżanki. Chciałam pożyczyć, ale koleżanka zachęciła mnie do kupna. Cieszę się, że ją mam. Książka otwiera oczy, ale jeszcze bardziej rozum i serce. Przeczytasz to zrozumiesz. Polecam!

 34. Martyna M.

  Polecam, polecam i jeszcze raz polecam nauczycielom szczególnie!

 35. Milena Roszczyk

  Must have!!! Czytałam wiele książek o zespole Aspergera, ale tylko ta jest napisana po ludzku. To książka nie o teorii, to książka o szacunku, akceptacji. Czuć te emocje, na każdej kolejnej stronie. Czuć, że to pisze osoba pełna ciepła i empatii, czego w większości publikacji brakuje. Dziękuję i polecam!

 36. Paulina

  Jestem młodym nauczycielem, ale już zdążyłam zauważyć jak ciężko mają w szkołach dzieci w spektrum autyzmu. Książka “Niedoskonała doskonałość” (rozdział z badaniami p. Magdy), tylko to potwierdziła. Ta pozycja, jak i “Puzzle autyzmu” powinny być lekturą obowiązkową dla nauczycieli. Pani Magdo, a Pani powinna wykładać na studiach, może wówczas nauczyciele zrozumieliby czym jest neuroróżnorodność, bo dziś większość z nich nie ma pojęcia.

 37. Ilona Z.

  Książka uświadomiła mnie i mojej rodzinie jak wiele oczywistych sygnałów przeoczyliśmy. Gdybym tę książkę przeczytała jak moja córka była mała, uniknęłabym całego ogromu problemów, a Ona miałaby możliwość optymalnego rozwoju. Pani Magdo jest Pani bogactwem dla nas rodziców. Dziękuję!

 38. Bogusia

  Mam i ja. Zamierzam kupić jeszcze 2 egzemplarze dla szkoły i przedszkola, aby świadomość wśród kadry pedagogicznej się szerzyła, bo na razie jest właściwie zerowo. Może to im pomoże się ogarnąć. Pozdrawiam pani Magdo, należy się pani Order Empatii i Uśmiechu.

 39. Agnieszka Mikołajczyk

  Jestem młodym nauczycielem, który ciągle jeszcze się uczy. Książki pani Magdy to skarbnica wiedzy i gotowych rozwiązań. Tak mało, my nauczyciele wiemy i rozumiemy w zakresie spektrum neuroróżnorodności. Tak wiele jeszcze z naszej strony do zrobienia. Obie książki powinny być lekturą obowiązkową dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacji. Dziękuję.

 40. Anna Wawrzyniak

  Posiadam obie książki. “Puzzle autyzmu…” to pozycja obowiązkowa dla każdego rodzica i nauczyciela, dzięki której można szybko zidentyfikować czy dziecko wymaga konsultacji. “Niedoskonała doskonałość” to skarbnica wiedzy o zespole Aspergera. Szczególnie cenne i wartościowe są rozdziały o dziewczynkach. Dlaczego ta pozycja nie jest obowiązkową lekturą dla nauczycieli? Polecam!!!

 41. Julia Szymorek

  Niedoskonała Doskonałość – Magdalena Kosiń – to kontynuacja wiedzy i przemyśleń z poprzedniej książki, ale skupia się bardziej na osobach z Zespołem Aspergera (według obecnej klasyfikacji z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu). Rozwiewa różne mity, zachęca do głębszej analizy i akceptacji. Przedstawia współpracę na linii rodzice – szkoła- nauczyciel-pedagog. Rozprawia się także z innymi zaburzeniami, które często towarzyszą np. ADHD i szczegółowo je opisuje, również w kontekście rozwiązań. Znów dociera do tematów tabu seksualność, samookaleczanie, depresja i je opisuje.
  Polecam obie książki!

 42. Asia

  Książka “Niedoskonała doskonałość” to MUST HAVE dla rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Ten kto ją przeczyta nareszcie zrozumie, z czym mierzą się te osoby. Książka odpowiada na mnóstwo bardzo zawiłych pytań, na które nawet wielu psychologów nie potrafi odpowiedzieć, mydląc oczy rodzicom. Tu nie ma mydlenia, tu jest rzeczywistość. Jak nie czytałeś, to zmień to szybko.

 43. Alicja Biejas

  Książka jest absolutnie rewelacyjna. Napisana po ludzku i dla każdego kto ma kontakt z dziećmi z zespołem Aspergera. Niesamowita wartość stanowi podejście do dziewczynek, nastolatek, które są niedodiagnozowane. Dziękuję.

 44. Dorota K.

  Ta książka powinna być obowiązkową lekturą dla nauczycieli, którzy są niedouczeni i nie mają pojęcia czym jest autyzm. Każda szkolna biblioteka powinna zakupić tę książkę dla dobra wszystkich. Może wtedy naszym dzieciom żyłoby się lepiej, bo ludzie mający ich wspierać w placówkach edukacyjnych nareszcie otworzyli by oczy i umysły, a także serca.

 45. Michasia

  Podpisuję się obiema rękoma pod wcześniejszymi komentarzami. Ta książka to drogowskaz dla rodziców, ale szczególnie cenna jest dla nauczycieli, którym brakuje wiedzy i kompetencji. Dzięki tej pozycji mogą się dokształcić i zrozumieć. Dziękuję.

 46. Marek

  Ta książka pozwoliła mi wyjść poza schematyczne myślenie o moim synu. Dziś uważniej patrzę też na mają młodszą córkę, u której zgodnie z opisem w książce dostrzegam teraz mnóstwo cech autyzmu. Dzięki pani Magdzie moja córka zdecydowanie szybciej niż syn otrzyma pomoc. Dozgonnie wdzięczny.

 47. Kasia Zielonka

  Książka, którą absolutnie każdy powinien przeczytać, jeśli chce zrozumieć i pomagać dzieciom i nastolatkom autystycznym. Ta publikacja porusza tematy osób z autyzmem, które są w normie intelektualnej (dawny ZA). Książka udowodniła mi, że to iż dziecko nie ma problemów w nauce, nie oznacza, że nie potrzebuje wsparcia, a wręcz przeciwnie.

 48. Alina D.

  Jestem szczęśliwą posiadaczką obu publikacji. Każda z nich niesie dla czytelnika ogrom wiedzy i ukazuje różne perspektywy. Wszystkie jednak mają na celu pomoc w zrozumieniu dziecka i nastolatka z autyzmem. Autorce udało się dotknąć najczulszych punktów rodzicielstwa. Pani Magda pogroziła też kilka razy palcem nam rodzicom i nauczycielom. Dziękuję za to.

 49. Monika Rosołowska

  Z całego serca polecam i zachęcam do zapoznania się z tą publikacją.

 50. Ania Dorsz

  Mam obie publikacje. Jestem na każdych Pogaduchach. Czerpię garściami z wiedzy i doświadczenia pani Magdy. Jeśli jesteś rodzicem dziecka autystycznego to ta książka jest absolutnie dla ciebie. Jeśli jesteś nauczycielem, to przeczytaj ją, a otworzysz oczy.

 51. Beata Rudzik

  Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A Ty jeśli nie masz tej książki, to prawdopodobnie nadal błądzisz.

 52. Ala Kręcisz

  Dopiero po przeczytaniu tej książki zrozumiałam, że moja córka jest neuroatypowa. Teraz jesteśmy w trakcie diagnozy. Dziękuję pani Magdo uratowała nas pani od marazmu i znieczulicy.

 53. Marta Ożóg

  Książka dla każdego – laika i profesjonalisty, dla rodzica i nauczyciela. Autorka w sposób jasny i przejrzysty, a do tego z pełnym merytoryzmem i szacunkiem wprowadza w zawiłości spektrum autyzmu. Wielkie dzięki za rozdziały o nastolatkach, to otworzyło mi oczy.

 54. Dorota Osińska

  Najbardziej wartościowa pozycja nt. zespołu Aspergera jaką czytałam. Nie ma w niej ani krzty przesady, sama esencja.

 55. Anna Czyż

  Obie książki są biblią wiedzy, merytoryki, porad, a co najważniejsze empatii. Obie publikacje dotykają najtrudniejszych tematów, ale są drogowskazem. Ponadto autorka nie zapomniała o rodzicach, o którzy zapominają wszyscy. Kiedy mi źle i nie mam siły czytam te książki, aby nie wątpić w siebie.

 56. Dominika Wilińska

  Mam obie publikacje. Polecam i zapewniam, że warto!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *