Back

Konsultacje i porady online

Życie codzienne dostarcza wielu trudnych, kłopotliwych i niezrozumiałych momentów, dlatego podczas konsultacji pomagamy Ci zadbać o swoje zasoby. Pokazujemy, jak skutecznie zaspokajać własne potrzeby, bądź wspierać w ich zaspokajaniu dzieci, wnuki czy partnera. Podpowiadamy i pomagamy wdrażać strategie radzenia sobie z emocjami i wyzwaniami dnia codziennego – własnymi a także otoczenia, w tym dzieci z neuroróżnorodnością. Pomagamy budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje między opiekunami a dziećmi.
Mamy pełną świadomość, że system, w którym funkcjonują rodziny osób ze spektrum autyzmu czy innymi formami neuroróżnorodności jest pełen presji, wyzwań, nieoczywistości, które niejednokrotnie wyniszcza i zakłóca funkcjonowanie wszystkich: dorosłych i dzieci.
Konsultacje dla rodziców to dobra droga do tego, by chronić więzi a zarazem dawać narzędzia do lepszego zrozumienia potrzeb konkretnego dziecka.
Czym jest konsultacja?
To szczególna forma wsparcia w codzienności dla:
  • Rodziców, opiekunów (wszystkich innych osób z najbliższego środowiska) dzieci i nastolatków neuroróżnorodnych – głównie rozwijających się w spektrum autyzmu, zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwag, które chcą lepiej odnajdywać się w codzienności i rozumieć potrzeby swoich dzieci, którzy chcą lepiej zrozumieć i wspierać bliską sobie osobę neuroróżnorodną oraz borykają się z różnorodnymi wyzwania dnia codziennego.
Konsultacje online dają większą elastyczność terminów oraz indywidualne podejście.
Jak wygląda konsultacja online?
Konsultacja online z p. Magdaleną przeprowadzana jest na platformie Google Meet, za pomocą której można odbyć indywidualną, dyskretną rozmowę za pomocą komputera lub laptopa z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś odbyć taką konsultację zgłoś się do nas, pisząc maila na: info@puzzleszkolenia.eu w celu ustalenia terminu.

Konsultacja trwa 60 min. Ponadto p. Magdalena jest w stałym kontakcie z rodzicami.